องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 


ออนไลน์   0000001  คน
วันนี้         0000008  คน
สัปดาห์นี้   0000008  คน
เดือนนี้      0000081   คน
ปีนี้           0002766   คน
ทั้งหมด     0004913   คน
เริ่มใช่งาน 21 กุมภาพันธ์ 2564


  โครงการดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงวัยองค์การบริหา...
  โครงการเยาวชนตำบลนาโสม จิตอาสาร่วมใจพัฒนาชุมชน
  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้