องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 


ออนไลน์   0000002  คน
วันนี้         0000017  คน
สัปดาห์นี้   0000000  คน
เดือนนี้      0000149   คน
ปีนี้           0000526   คน
ทั้งหมด     0002673   คน
เริ่มใช่งาน 21 กุมภาพันธ์ 2564


  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ในการปฏิ...
  การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบีย...
  การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมประชาคมหมู...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้