องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


ออนไลน์   0000001  คน
วันนี้         0000004  คน
สัปดาห์นี้   0000014  คน
เดือนนี้      0000032   คน
ปีนี้           0002104   คน
ทั้งหมด     0002104   คน
เริ่มใช่งาน 21 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพถ่าย ลานกีฬา สนามกีฬา ในตำบลเพื่อใช้ในการแข่งขั...
รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

องค์การบริหารส่วนตำบ...

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลุมปีสกิน ประจำปีง...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้