องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

ออนไลน์   0000002  คน
วันนี้         0000020  คน
สัปดาห์นี้   0000176  คน
เดือนนี้      0000020   คน
ปีนี้           0000864   คน
ทั้งหมด     0007970   คน
เริ่มใช่งาน 21 กุมภาพันธ์ 2564