องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

ออนไลน์   0000002  คน
วันนี้         0000002  คน
สัปดาห์นี้   0000042  คน
เดือนนี้      0000091   คน
ปีนี้           0001693   คน
ทั้งหมด     0008799   คน
เริ่มใช่งาน 21 กุมภาพันธ์ 2564