องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 8 /2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]36
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 )เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]38
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]38
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]35
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 1 มิ.ย. 2565 ]77
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่6 ปี2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]83
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่8 ปี2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]84
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่5 ปี2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]88
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 5 [ 29 เม.ย. 2564 ]209
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 6 [ 29 เม.ย. 2564 ]201
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 [ 29 เม.ย. 2564 ]233
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]230
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]231
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]234
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]230
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 /2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]232
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]230
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]229
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]220
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]235
 
หน้า 1|2