องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม [ 13 ก.ย. 2564 ]9
2 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือสาธารณะ [ 7 ก.ย. 2564 ]12
3 การจัดบริการสาธารณะ ขององ์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 7 ก.ย. 2564 ]13
4 ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]15
5 ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]15
6 ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ [ 15 มิ.ย. 2564 ]17
7 ประกาศ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ [ 8 มิ.ย. 2564 ]18
8 ประกาศจัดตั้ง อบต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี [ 9 มี.ค. 2564 ]20
9 เปิดรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 มี.ค. 2564 ]18
10 เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2564 ]20
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]20
12 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]17
13 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]19
14 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 19 ม.ค. 2564 ]18
15 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 14 ม.ค. 2564 ]21
16 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]17
17 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]19
18 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ปี 2563 ครั้งที่2/2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]17
19 ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของอบต.นาโสม [ 5 พ.ย. 2563 ]19
20 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ปี 2563 ครั้งที่1/2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]17
 
หน้า 1|2|3