องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี :www.nasom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศให้ความการช่วยเหลือประชาชน เรื่อง ถุงยังชีพโควิด-19

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศให้ความการช่วยเหลือประชาชน เรื่อง ถุงยังชีพโควิด-19
 
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาโสม ครั้งที่ 1
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาโสม ครั้งที่ 2
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาโสม ครั้งที่ 3
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาโสม ครั้งที่ 4
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาโสม ครั้งที่ 5
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาโสม ครั้งที่ 6
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาโสม ครั้งที่ 7
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาโสม ครั้งที่ 8
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาโสม ครั้งที่ 9
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาโสม ครั้งที่ 10
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ