องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
  โครงการเยาวชนตำบลนาโสม จิตอาสาร่วมใจพัฒนาชุมชน[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ในการปฏิ...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 121]
 
  การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบีย...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 100]
 
  การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมประชาคมหมู...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 71]
 
  ภาพถ่ายโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดต...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 63]
 
  กิจกรรม 5 ส. ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 116]
 
  ช่วยเหลือส่งต่อ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ต...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการรักษาให้...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการรักษาให้...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 46]
 
  ภาพถ่าย ลานกีฬา สนามกีฬา ในตำบลเพื่อใช้ในการแข่งขั...[วันที่ 2021-06-18][ผู้อ่าน 262]
 

หน้า 1|2|3|4