องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
  โครงการห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพผู้พิการ [วันที่ 2021-03-17][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการฝึกอบรม และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพ...[วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 25]
 
   รณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID19)[วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 22]
 
  การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปล...[วันที่ 2021-02-01][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ[วันที่ 2020-09-08][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ภาคปฏ...[วันที่ 2020-08-07][ผู้อ่าน 22]
 
  วันเด็กประจำปี 2563 [วันที่ 2020-01-09][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการขยับกายสไตล์นาโสม การออกกำลังกายผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2019-12-19][ผู้อ่าน 23]
 
  ลดใช้ถุง นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต“ชุมชนปลอดโฟม-ปลอดถุง...[วันที่ 2018-09-21][ผู้อ่าน 20]