องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ