องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้แอปพลิเคชันแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้แอปพลิเคชันแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถใช้ภาพบัตรประชาชนในแอปพลิเคชัน ThaiD แอปพลิเคชัน DLT QRLICENCE และ แอปพลิเคชัน บัตรคนพิการ เป็นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้แอปพลิเคชันแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ