องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบทบาทภารกิจของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบทบาทภารกิจของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบทบาทภารกิจของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ