องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ