องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]37
2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลโสม [ 2 ก.พ. 2566 ]23
3 ความก้าวหน้าในสายงานแท่ง [ 12 ม.ค. 2566 ]26
4 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]24
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]27
6 ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 3 [ 10 ม.ค. 2566 ]24
7 ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบลฯ [ 9 ม.ค. 2566 ]25
8 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 5 ต.ค. 2565 ]24
9 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ อบต.นาโสม [ 3 ต.ค. 2565 ]25
10 ประกาศแผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 [ 27 ก.ค. 2565 ]24
11 แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) [ 27 ก.ค. 2565 ]21
12 การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]121
13 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 27 เม.ย. 2565 ]116
14 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]113
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 27 เม.ย. 2565 ]119
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) [ 27 เม.ย. 2565 ]117
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล [ 27 เม.ย. 2565 ]115
18 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]114
19 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]116
20 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 13 พ.ค. 2564 ]211
 
หน้า 1|2