องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]86
2 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 27 เม.ย. 2565 ]85
3 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]84
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 27 เม.ย. 2565 ]88
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) [ 27 เม.ย. 2565 ]89
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล [ 27 เม.ย. 2565 ]90
7 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]87
8 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]86
9 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 13 พ.ค. 2564 ]180
10 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564-2556 [ 13 พ.ค. 2564 ]181
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]180
12 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]68
13 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 8 ก.ค. 2563 ]177
14 แผนพัฒนาบุคคลากร พ.ศ.2561-2563 [ 1 ม.ค. 2561 ]181
15 ประกาศการจัดทำแผนพัฒนาบุคคล 3 ปี [ 1 ต.ค. 2560 ]181