องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]54
2 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 27 เม.ย. 2565 ]52
3 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]53
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 27 เม.ย. 2565 ]54
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) [ 27 เม.ย. 2565 ]57
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล [ 27 เม.ย. 2565 ]55
7 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]55
8 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]55
9 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 13 พ.ค. 2564 ]150
10 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564-2556 [ 13 พ.ค. 2564 ]153
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]153
12 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]37
13 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 8 ก.ค. 2563 ]149
14 แผนพัฒนาบุคคลากร พ.ศ.2561-2563 [ 1 ม.ค. 2561 ]153
15 ประกาศการจัดทำแผนพัฒนาบุคคล 3 ปี [ 1 ต.ค. 2560 ]152