องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
แบบฟอร์มภาษีและบริการอื่นๆE-Service
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 มิ.ย. 2565 ]39
2 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ตามมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2565 ]40
3 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2565 ]41
4 คำร้องขอแก้ไขบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 ก.พ. 2564 ]168
5 แบบ ภป.1 [ 22 ก.พ. 2564 ]176
6 หนังสือมอบอำนาจ [ 22 ก.พ. 2564 ]165
7 แบบร้องทุกข์ [ 22 ก.พ. 2564 ]163
8 แบบจดทะเบียนพานิชย์ [ 22 ก.พ. 2564 ]158