องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
แบบฟอร์มภาษีและบริการอื่นๆE-Service


คำร้องขอแก้ไขบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว

คำร้องขอแก้ไขบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    เอกสารประกอบ คำร้องขอแก้ไขบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ