องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]0
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3) [ 17 ต.ค. 2565 ]0
3 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]29
4 รายงานการจัดเก็บสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]26
5 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]27
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]29
7 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
8 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]55
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค [ 8 เม.ย. 2565 ]96
11 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ) [ 8 เม.ย. 2565 ]84
12 แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 31 มี.ค. 2565 ]96
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]95
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 2564 ตั้งแต่ ต.ค. 63- มิ.ย.64_ [ 7 ก.ค. 2564 ]190
15 การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในอบต.นาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน [ 25 มิ.ย. 2564 ]192
16 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]188
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ เดือนต.ค.63-มี.ค.64 [ 7 เม.ย. 2564 ]199