องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]24
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค [ 8 เม.ย. 2565 ]69
3 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ) [ 8 เม.ย. 2565 ]55
4 แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 31 มี.ค. 2565 ]67
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]66
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 2564 ตั้งแต่ ต.ค. 63- มิ.ย.64_ [ 7 ก.ค. 2564 ]162
7 การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในอบต.นาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน [ 25 มิ.ย. 2564 ]162
8 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]160
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ เดือนต.ค.63-มี.ค.64 [ 7 เม.ย. 2564 ]169