องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]59
2 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]136
3 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]140
4 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]139
5 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ [ 29 พ.ย. 2564 ]163
6 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ [ 15 มิ.ย. 2564 ]189
7 ภาษีบำรุงท้องที่(ยกเลิกโดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) [ 23 ก.พ. 2564 ]221
8 ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 23 ก.พ. 2564 ]715
9 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]230
10 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี [ 29 ธ.ค. 2563 ]206
11 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]191
12 รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 27 พ.ย. 2563 ]192
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส1 ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]205
14 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ ด ส 3 ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]183
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]227
16 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]183
17 กำหนดระยะเวลาการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 พ.ย. 2562 ]190
18 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]208