องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างมีวินัยและซื่อสัตย์สุจริต อบต.นาโสม ปีงบประมาณ 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]87
2 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]82
3 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]84
4 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.นาโสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]96
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาโสม ปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]94
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาโสม ปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]85
7 แผนการบริหารความเสี่ยง อบต.นาโสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]106
8 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]90
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]93