องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ อบต.นาโสม เรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562 [ 25 พ.ค. 2565 ]81
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 13 พ.ค. 2564 ]210
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 13 พ.ค. 2564 ]185
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่องการควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2550 [ 13 พ.ค. 2564 ]195
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่องการบริหารงานกิจการประปา พ.ศ. 2548 [ 13 พ.ค. 2564 ]191
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 [ 13 พ.ค. 2564 ]198
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ [ 7 ส.ค. 2562 ]26