องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการฝึกอบรม [ 10 มิ.ย. 2565 ]24
2 รายงานผลการฝึกอบรม [ 10 มิ.ย. 2565 ]25
3 รายงานผลการฝึกอบรม [ 10 พ.ย. 2564 ]37
4 รายงานผลการเข้ารัยการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของอปท.และสถานศึกษาในสังกัดฯ [ 16 ก.ค. 2564 ]34
5 แนวทางปฏิบัติตามว.89 [ 1 มิ.ย. 2564 ]165
6 คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 01-46 [ 29 เม.ย. 2564 ]153
7 คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 47-92 [ 29 เม.ย. 2564 ]145
8 คู่มือ แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 28 เม.ย. 2564 ]160
9 คู่มือ การฝึกอบรมระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสำหรับสำหรับผู้ปฏิบัติงาน [ 28 เม.ย. 2564 ]159
10 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e - GP [ 28 เม.ย. 2564 ]149
11 คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 1 ) [ 28 เม.ย. 2564 ]149
12 คู่มือประชาชน ( ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ) [ 28 เม.ย. 2564 ]165
13 คู่มือประชาชน ( ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ อปท. ) [ 28 เม.ย. 2564 ]148
14 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ [ 12 เม.ย. 2564 ]33
15 รายงานผลอบรมแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) [ 3 มี.ค. 2564 ]43
16 รายงานผลการฝึกอบรม [ 8 ก.พ. 2564 ]34
17 รายงานผลการฝึกอบรม [ 30 ธ.ค. 2563 ]33
18 รายงานผลการฝึกอบรม [ 24 ธ.ค. 2563 ]36
19 รายงานผลการเข้ารับการอาบรมเชิงงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มสมรรถนะในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุค New Normal [ 28 ต.ค. 2563 ]33
20 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การคิดค่าเสื่อมราคาการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]162
 
หน้า 1|2