องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจำแนกวัสดุตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2566 ]2
2 ข้อกำหนดในการเบิกจ่ายเงินยืม [ 7 ธ.ค. 2566 ]4
3 ข้อกำหนดในการเบิกเงิน [ 23 พ.ย. 2566 ]4
4 รายงานผลการฝึกอบรม [ 12 มิ.ย. 2566 ]23
5 รายงานผลการฝึกอบรม [ 21 เม.ย. 2566 ]25
6 คู่มือ การทำ TOR [ 21 มี.ค. 2566 ]28
7 คู่มือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 10 ก.พ. 2566 ]27
8 คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]30
9 คู่มือ,ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน [ 4 ม.ค. 2566 ]27
10 คู่มือการปฏิบัติงาน การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 8 ธ.ค. 2565 ]28
11 คู่มือการถอยระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP [ 18 ต.ค. 2565 ]24
12 คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3) [ 17 ต.ค. 2565 ]35
13 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างวิธิจำเพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2565 ]27
14 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 11 ต.ค. 2565 ]30
15 คู่มือจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ต.ค. 2565 ]28
16 คู่มือการย้อนระบบegp [ 6 ต.ค. 2565 ]26
17 คู่มือวิธีการคัดเลือก [ 4 ต.ค. 2565 ]25
18 คู่มือยกเลิกแผน [ 4 ต.ค. 2565 ]28
19 คู่มือ [ 4 ต.ค. 2565 ]27
20 รายงานผลการฝึกอบรม [ 10 มิ.ย. 2565 ]91
 
หน้า 1|2|3