องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการฝึกอบรม [ 10 มิ.ย. 2565 ]55
2 รายงานผลการฝึกอบรม [ 10 มิ.ย. 2565 ]56
3 รายงานผลการฝึกอบรม [ 10 พ.ย. 2564 ]70
4 รายงานผลการเข้ารัยการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของอปท.และสถานศึกษาในสังกัดฯ [ 16 ก.ค. 2564 ]68
5 แนวทางปฏิบัติตามว.89 [ 1 มิ.ย. 2564 ]216
6 คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 01-46 [ 29 เม.ย. 2564 ]185
7 คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 47-92 [ 29 เม.ย. 2564 ]175
8 คู่มือ แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 28 เม.ย. 2564 ]212
9 คู่มือ การฝึกอบรมระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสำหรับสำหรับผู้ปฏิบัติงาน [ 28 เม.ย. 2564 ]212
10 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e - GP [ 28 เม.ย. 2564 ]183
11 คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 1 ) [ 28 เม.ย. 2564 ]182
12 คู่มือประชาชน ( ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ) [ 28 เม.ย. 2564 ]218
13 คู่มือประชาชน ( ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ อปท. ) [ 28 เม.ย. 2564 ]179
14 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ [ 12 เม.ย. 2564 ]66
15 รายงานผลอบรมแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) [ 3 มี.ค. 2564 ]94
16 รายงานผลการฝึกอบรม [ 8 ก.พ. 2564 ]65
17 รายงานผลการฝึกอบรม [ 30 ธ.ค. 2563 ]66
18 รายงานผลการฝึกอบรม [ 24 ธ.ค. 2563 ]68
19 รายงานผลการเข้ารับการอาบรมเชิงงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มสมรรถนะในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุค New Normal [ 28 ต.ค. 2563 ]68
20 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การคิดค่าเสื่อมราคาการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]209
 
หน้า 1|2