องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


รายงานผลการเข้ารัยการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของอปท.และสถานศึกษาในสังกัดฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการเข้ารัยการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของอปท.และสถานศึกษาในสังกัดฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง