องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


กิจกรรม 5 ส. ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม


วันที่ 11 มีนาคม 2565 นำโดย นายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม พร้อมคณะบริหาร ท่านปลัด และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

2023-01-04
2022-10-21
2022-09-23
2022-08-09
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-12
2022-03-11