องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


ภาพถ่ายโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)


วันอังคาร ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 นายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม คณะบริหาร ปลัด อบต. มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโสม เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเฉพาะรับรองในช่วงเทศการสงกรานต์

2024-04-25
2024-04-10
2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31