องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


ภาพถ่ายโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)


วันอังคาร ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 นายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม คณะบริหาร ปลัด อบต. มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโสม เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเฉพาะรับรองในช่วงเทศการสงกรานต์

2023-01-04
2022-10-21
2022-09-23
2022-08-09
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-12
2022-03-11