องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ” วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นำโดย นายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.นาโสม กำนันตำบลนาโสม ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล. ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ตำบลนาโสม ร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2022-09-23
2022-08-09
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-12
2022-03-11
2021-09-16
2021-07-01