องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการเยาวชนตำบลนาโสม จิตอาสาร่วมใจพัฒนาชุมชน


โครงการเยาวชนตำบลนาโสม จิตอาสาร่วมใจพัฒนาชุมชน จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโสมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในวันที่ ๙กันยายน ๒๕๖๕ ณ วัดเขาตำบล หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-22
2023-04-12