องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงวัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม


วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 นำโดยนายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม พร้อมคณะบริหาร ผู้นำชุมชนนำโดย นายรังสรรค์ ช้างชนะ กำนันตำบลนาโสม คณะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2-6 สมาชิก อบต. เข้าร่วมพิธิเปิด โครงการดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม 

2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-22
2023-04-12