องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน"


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโสม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จัดโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม พร้อมคณะผู้บริหารและ  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพและมีกิจกรรมนันทการต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุในตำบลนาโสม

2024-04-25
2024-04-10
2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31