องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพฟัน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโสม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จัดโครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพฟัน ในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม โรงเรียนบ้านนาโสมและโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ เข้าร่วมอบรม รวม ๖๐ คน   ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีกิจกรรมอบรมส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความสะอาดช่องปากและฟัน และให้ความรู้เข้าใจขั้นตอนการแปรงฟัน ดูแลช่องปากที่ถูกวิธี

2024-04-25
2024-04-10
2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31