องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม โดยมี นายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม โรงเรียนบ้านนาโสม โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาหลากหลายประเภท

2024-04-25
2024-04-10
2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31