องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์การทำขนมไทย


สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโสม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จัดโครงการอนุรักษ์การทำขนมไทย (กิจกรรมทำขนมบัวลอย) โดยมี นายสมทรง ช้างชนะ  นายกองค์การบริการส่วนตำบลนาโสม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร มีเด็กและเยาวชนตำบลนาโสมรวมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 60 คน ในงานมีกิจกรรมสอนทำขนมบัวลอยถึงขั้นตอนการทำและมีภาคปฏิบัติลงมือทำจริง

2024-04-25
2024-04-10
2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31