องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


การมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปี พ.ศ. 2567


วันที่   21   ธันวาคม   พ.ศ. 2566 
นายสมทรง   ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด   จากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567    แก่คณะผู้บริหาร  ปลัด  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

2024-04-25
2024-04-10
2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31