องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จัดโครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยมีนายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญและโรงเรียนบ้านซับงูหลือม  และมีการเล่นเกมส์ กิจกรรมสันทนาการต่างๆอีกมากมาย มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงาน มากกว่า  250 คน  





2024-04-25
2024-04-10
2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31