องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการเพศศึกษาดีชีวีปลอดเอดส์ ปีงบประมาณ 2567


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโสมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จัดโครงการเพศศึกษาดีชีวีปลอดเอดส์  ปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมเป็นประธานเปิดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมอบรม  เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม,โรงเรียนบ้านนาโสมและโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  รวม 50 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องโรคติดต่อ โรคเอดส์ ที่อาจเกิดขึ้นได้  พร้อมร่วมกิจกรรมนันทการต่างๆเพื่อความเพลิดเพลิน

2024-04-25
2024-04-10
2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31