องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ติดต่อเรา


แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
ที่ตั้ง เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15190

เวลาทำการ 08.30 - 16.30น.
โทรศัพท์ 036-776008  โทรสาร 036-776009
สายด่วนนายกอบต. 081-9949894
สายด่วนปลัดอบต. 089-8039296
E-mail: admin@nasom.go.th , saraban@nasom.go.th
www.nasom.go.th