องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ระบบสารสนเทศ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม พ.ศ.๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ