องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว [ 28 ม.ค. 2565 ]168
22 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว [ 28 ม.ค. 2565 ]183
23 การสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 25 ม.ค. 2565 ]9
24 คำสั่ง อบต.นาโสม ที่ 43 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2565 ]106
25 คำสั่ง อบต.นาโสม ที่ 44 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2565 ]100
26 คำสั่ง อบต.นาโสม ที่ 45 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง [ 19 ม.ค. 2565 ]96
27 คำสั่ง อบต.นาโสม ที่ 46 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 19 ม.ค. 2565 ]106
28 คำสั่ง อบต.นาโสม ที่ 47 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 19 ม.ค. 2565 ]93
29 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 11 ม.ค. 2565 ]95
30 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 11 ม.ค. 2565 ]86
31 ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต [ 11 ม.ค. 2565 ]87
32 ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต [ 11 ม.ค. 2565 ]89
33 ประกาศ มอบหมายหน้าที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 6 ม.ค. 2565 ]90
34 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 6 ม.ค. 2565 ]82
35 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ม.ค. 2565 ]12
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2565 ]10
37 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายก สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [ 5 ม.ค. 2565 ]170
38 ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ในปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]11
39 ประกาศรายงานสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]177
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]7
 
|1หน้า 2|3|4|5|6