องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 คำสั่ง อบต.นาโสม ที่ 43 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2565 ]124
42 คำสั่ง อบต.นาโสม ที่ 44 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2565 ]120
43 คำสั่ง อบต.นาโสม ที่ 45 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง [ 19 ม.ค. 2565 ]114
44 คำสั่ง อบต.นาโสม ที่ 46 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 19 ม.ค. 2565 ]127
45 คำสั่ง อบต.นาโสม ที่ 47 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 19 ม.ค. 2565 ]110
46 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 11 ม.ค. 2565 ]109
47 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 11 ม.ค. 2565 ]100
48 ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต [ 11 ม.ค. 2565 ]101
49 ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต [ 11 ม.ค. 2565 ]103
50 ประกาศ มอบหมายหน้าที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 6 ม.ค. 2565 ]105
51 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 6 ม.ค. 2565 ]95
52 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ม.ค. 2565 ]22
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2565 ]22
54 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายก สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [ 5 ม.ค. 2565 ]187
55 ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ในปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]19
56 ประกาศรายงานสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]192
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]20
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]19
59 ข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 24 ธ.ค. 2564 ]22
60 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ [ 29 พ.ย. 2564 ]201
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7