องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ปราชญ์ชาว บ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาโสม [ 20 ม.ค. 2564 ]74
82 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 19 ม.ค. 2564 ]209
83 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2564 ]74
84 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 14 ม.ค. 2564 ]265
85 ขอเชิญประชุมสภา อบต.นาโสม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]80
86 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]211
87 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]196
88 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ปี 2563 ครั้งที่2/2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]176
89 ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของอบต.นาโสม [ 5 พ.ย. 2563 ]184
90 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ปี 2563 ครั้งที่1/2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]180
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]180
92 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 30 ต.ค. 2563 ]183
93 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]189
94 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 ต.ค. 2563 ]186
95 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 ต.ค. 2563 ]181
96 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]75
97 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]78
98 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 ต.ค. 2563 ]76
99 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]78
100 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]79
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7