องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 ต.ค. 2563 ]65
82 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]67
83 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]67
84 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2563 ]65
85 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2563 ]68
86 ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต [ 1 ต.ค. 2563 ]67
87 ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต [ 1 ต.ค. 2563 ]64
88 เรื่อง แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติการของพนักงานส่วนตำบล [ 21 ก.ย. 2563 ]166
89 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ปี 2563 ครั้งที่2/2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]167
90 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ปี 2563 ครั้งที่1/2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]165
91 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]174
92 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ปี 2563 ครั้งที่3/2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]174
93 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ปี 2563 ครั้งที่2/2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]165
94 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ปี 2563 ครั้งที่1/2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]162
95 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]206
96 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 28 เม.ย. 2563 ]164
97 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสอบถามการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ที่ QR CODE งานจัดเก็บภาษี อบต.นาโสม [ 22 เม.ย. 2563 ]170
98 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ ด ส 3 ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]161
99 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำตำบลนาโสม [ 27 ม.ค. 2563 ]159
100 กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม [ 21 ม.ค. 2563 ]69
 
|1|2|3|4หน้า 5|6