องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 ต.ค. 2563 ]76
102 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]78
103 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]80
104 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2563 ]77
105 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2563 ]83
106 ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต [ 1 ต.ค. 2563 ]78
107 ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต [ 1 ต.ค. 2563 ]75
108 เรื่อง แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติการของพนักงานส่วนตำบล [ 21 ก.ย. 2563 ]178
109 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ปี 2563 ครั้งที่2/2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]180
110 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ปี 2563 ครั้งที่1/2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]181
111 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]203
112 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ปี 2563 ครั้งที่3/2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]186
113 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ปี 2563 ครั้งที่2/2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]178
114 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ปี 2563 ครั้งที่1/2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]171
115 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]221
116 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 28 เม.ย. 2563 ]175
117 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสอบถามการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ที่ QR CODE งานจัดเก็บภาษี อบต.นาโสม [ 22 เม.ย. 2563 ]180
118 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ ด ส 3 ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]171
119 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำตำบลนาโสม [ 27 ม.ค. 2563 ]169
120 กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม [ 21 ม.ค. 2563 ]82
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7