องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยดวยการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัย ปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]162
22 รายงานผลการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยดวยการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัย [ 25 ส.ค. 2563 ]163
23 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจักทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกคร หน้า 1-30 [ 27 ก.ค. 2563 ]159
24 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจักทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกคร หน้า 31-60 [ 27 ก.ค. 2563 ]161
25 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจักทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกคร หน้า 61-90 [ 27 ก.ค. 2563 ]177
26 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจักทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกคร หน้า 91-120 [ 27 ก.ค. 2563 ]158
27 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจักทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกคร หน้า 121-153 [ 27 ก.ค. 2563 ]161
28 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. 2564 ของ อปท. [ 22 ก.ค. 2563 ]179
29 รายงานผลการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสัมมนาขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2562 ]162
30 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 19 พ.ย. 2562 ]159
31 7 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร เตรียมความพร้อมรองรับจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 29 [ 19 พ.ย. 2562 ]167
32 เรื่อง พจนานุกรมสมรรถนะ หน้า 1-40 [ 1 ต.ค. 2562 ]153
33 เรื่อง พจนานุกรมสมรรถนะ หน้า 40-80 [ 1 ต.ค. 2562 ]148
34 เรื่อง พจนานุกรมสมรรถนะ หน้า 81-100 [ 1 ต.ค. 2562 ]167
35 เรื่อง พจนานุกรมสมรรถนะ หน้า 101-124 [ 1 ต.ค. 2562 ]153
 
|1หน้า 2